Vanaf 1 december 2015 kunt u via het ouderportaal van Parnassys de adressen en telefoonnummers vinden.