ALV

resultaat en budget

Het resultaat van het afgelopen schooljaar en het budget voor het komende schooljaar worden jaarlijks gepresenteerd en besproken worden op de ALV , dit jaar op 31 oktober j.l. Elk jaar, voorafgaand aan de ALV worden op deze plek de cijfers tijdelijk gepubliceerd.