Ontstaan en organisatie

De Oudervereniging van de Montinischool is opgericht in 2007. Alle ouders, voogden en verzorgers van kinderen worden automatisch lid door de inschrijving van hun kind(eren) op de Montinischool.

De Oudervereniging organiseert eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering, waarvoor alle leden vooraf worden uitgenodigd. Hierin wordt financiële verantwoording afgelegd en de begroting voorgelegd aan de leden. Elk jaar wordt ook de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld door de vergadering.

De Oudervereniging heeft een Dagelijks Bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris) en kent een Feestcommissie. Het Dagelijks Bestuur is onder andere verantwoordelijk voor het innen en beheren van de Ouderbijdrage en het Montinifonds. De Feestcommissie organiseert samen met het schoolteam de vele feestelijke activiteiten en vieringen, die mede de identiteit van de Montinischool bepalen.

In het schooljaar 2018 - 2019 bestaat het Dagelijks Bestuur uit:
Hanneke Cramer (voorzitter) (moeder van Caroline)
Misja Perquin (penningmeester) (vader van Calinde)
Ankie van Lint (secretaris) (moeder van Joris)

Voor vragen of opmerkingen kunt u bij een van hen terecht.
De statuten van de Oudervereniging liggen bij de administratie ter inzage.
De Oudervereniging is ook te bereiken per e-mail via:

oudervereniging@montinischool.nl