Bij het inschrijven van uw kind(eren) op de Montinischool bent u automatisch lid geworden van de Montini Oudervereniging (OV). De belangrijkste taken van de OV zijn:

1. Het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage en het besteden van de extra gelden vanuit het zogenaamde Montinifonds. Hiervoor is het bestuur verantwoordelijk.(zie Ouderbijdrage)

2. Het organiseren van activiteiten die buiten het lesprogramma vallen, zoals de ontvangst van Sinterklaas, de aankleding van de hal voor het kerstfeest en de organisatie van het Eindfeest. Hiervoor is de Feestcommissie verantwoordelijk.(zie Feestcommissie)