Ziek melden

Is uw kind ziek, of om een andere reden afwezig bijvoorbeeld voor huisarts- of tandartsbezoek? Meld dit dan vóór 8.30 uur via de Parro app aan de groepsleider van uw kind.