Het Eindfeest

Het Eindfeest wordt elk jaar volledig door de Feestcommissie bedacht en georganiseerd. Waar wenselijk en mogelijk worden partijen buiten de school ingehuurd. Zo werd in de afgelopen jaren bijvoorbeeld de voormalige ijsbaan, de buitenlocatie van Cabrio in Soest, de Scoutinglocatie Buitenzorg gebruikt. En zo verzorgde de organisatie maXMusic in 2012, maar ook andere partijen in de afgelopen jaren een aantal (muzikale) workshops.

Het Eindfeest heeft altijd een bepaald thema waar de spellen, activiteiten en aankleding binnen passen. Vorige jaren hebben we achtereenvolgens Wie is de rat, Oerlol, Kunstroof en  Stuntdag als thema gehad. Enkele jaren daarvoor hebben we een lipdupfilm in elkaar gezet op de oude school locatie die nog te zien is op de Montiniwebsite. In 2014 was het thema Binnenstebuiten Bos Festival, en in 2013 was er een groot circusspektakel. In 2012 was er bijvoorbeeld een muziekdag en in 2011 was het thema 'camping'. In 2010 gingen de kinderen 'los in het bos' en in 2009 gingen ze op 'wereldreis'. Meestal is er een bepaald onderliggend verhaal dat als rode draad door de dag heen loopt.

Het Eindfeest wordt mede mogelijk gemaakt door talloze ouders die elk jaar meehelpen met het begeleiden van een groepje, instructie bij een spel, catering, EHBO en andere activiteiten.